Din personliga integritet är viktig för oss:


Introduktion:
Varför har vi en sekretesspolicy?
Sorana Webbutik arbetar för att säkerhetsställa din integritet. Syftet med integritetspolicyn är att informera dig om hur vi behandlar dina personuppgifter. Denna integritetspolicy kan komma att uppdateras och du hittar den senaste versionen av integritetspolicyn på Sorana.se.
Om vi gör några större förändringar i denna integritetspolicy kommer vi att skicka ut den uppdaterade policyn till den e-postadress som du har registrerat.

Tillämpningsområde:
Denna integritetspolicy tillämpas på de personuppgifter vi samlar in om dig i samband med ditt medlemskap, dina köp, vid besök på någon av våra webbsidor eller via annan kontakt med oss. Notera att integritetspolicyn inte tillämpas på personuppgifter du lämnar till någon av våra samarbetspartners (t.ex. någon av våra samarbetspartners, fraktbolag, betalningsmetod). Dadoush EF tar inget ansvar för den personuppgiftsbehandling som utförs av våra samarbetspartners.

Vem ansvarar för dina personuppgifter?
Det är Dadoush EF, organisationsnummer: 920102-7738, moms.nr. 920102773801
Vår lager address: Strandvägen 171, 591 46 Motala ansvarar i enighet med gällande personuppgiftslagstiftning (inklusive den allmänna dataskyddsförordningen (EU) 2016/679), för de personuppgifter du lämnat till oss. Alla uppgifter som du lämnar till ”vi”, ”sorana.se”, ”sorana”, ”oss” eller ”vår” är till Dadoush EF.

Vilka personuppgifter samlar vi in och hur använder vi dem?
Vi samlar in och sparar de personuppgifter du lämnar till oss vid registrering av ditt medlemskap, vid köp online, vid besök på våra webbsidor samt vid kontakt med vår kundservice. Vid kontakt med vår kundservice sparar vi den information du lämnar till oss för att vi ska kunna hantera ditt ärende.

Andra som får del av dina uppgifter:
Vi kommer att när det behövs dela eller överföra dina personuppgifter till våra samarbetspartners som hjälper oss med vår verksamhet, exempelvis får Swish, fraktbolag. Detta sker alltid under strikt säkra former i enlighet med gällande lagar och regler.
Vi är måna om att skydda dina personuppgifter från att de används felaktigt. Dadoush EF kommer inte sälja dina personuppgifter.

Följande kategorier av samarbetspartners får del av dina uppgifter vid behov.

  • Systemleverantörer för CRM-system och ärendehantering. För att kunna administrera klubbmedlemskap och personuppgifter som behövs för att administrera kundförhållandet och nå medlemmarna.
  • Affärssystemsleverantörer behandlar kontaktuppgifter samt transaktionsbaserade uppgifter. Behandlingen är nödvändig för administration av kundens köp – som används vid analys för verksamhetsutveckling samt för att kunna ge kunden översyn över sina transaktioner.
  • Leverantörer av adressuppgifter samt tryck och distribution. Sorana.se “Dadoush EF” använder leverantör för automatisk hämtning och uppdatering av dina adressuppgifter hos folkbokföringen.
  • Samarbetspartners som hanterar betalning. För att hantera betalningar som görs av vår kunder inhämtas hjälp av leverantörer för att garantera snabb och säker betalning för dig.
  • Samarbetspartners som hanterar IP-adresser kopplat till aktivitet vid besök på hemsida. Bidrar till vårt arbete med förbättring av användarupplevelse och utveckling av hemsida.
  • Samarbetspartner som hanterar personuppgifter i syfte att göra marknadsanalyser och uppföljningar av aktiviteter. Bidrar till vårt arbete med förbättring av användarupplevelse och affärsutveckling.
  • Systemleverantör för utskick av mejl och nyhetsbrev. Behandlar kundens kontaktuppgifter och kan komma att använda demografisk och transaktionsbaserade uppgifter.
  • Det skulle till exempel kunna vara fullständigt namn, adress, e-postadress, mobilnummer eller betalsätt. Vi sparar även IP-adress, köphistorik och information om hur du använder våra tjänster (exempelvis klick i e-post).

Lagring
Allmänt sätt sparar vi dina uppgifter så länge som uppgifterna är nödvändiga för att uppfylla de ändamål som uppgifterna samlades in för. Uppgifterna kan också sparas under den tid som krävs enligt tillämpad lag. Vi har löpande rutiner som säkerställer att vi inte lagrar onödiga uppgifter om dig.

För dig som medlem och registrerad i vår webbutik
Är du medlem samlar vi in personuppgifter, i form av adressuppdateringar, från folkbokföringsregistret. Detta gör vi för att säkerställa att vi har dina senaste adressuppgifter och därigenom underlätta för dig som medlem.
Vi kommer även att radera dina personuppgifter om du inte har gjort ett köp hos oss under de senaste 24 månaderna, och du måste därefter ansöka om nytt medlemskap om så önskas.

Dina rättigheter
Vi strävar efter att vara öppna med hur vi behandlar dina uppgifter. Om du vill få insyn i den personuppgiftbehandling som vi gör i relation till dig har du rätt att begära att få tillgång till dina uppgifter. Om vi mottar en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerhetsställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person. Du har också alltid rätt att begära att dina personuppgifter rättas. Som medlem har du möjlighet att själv gå in på Mina sidor på någon av våra webbsidor för att se vilka personuppgifter som vi behandlar om dig och för att rätta eller uppdatera felaktiga uppgifter.

Om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med gällande lagstiftning har du även rätt att begära att uppgifterna raderas eller begränsas. Du har också rätt att invända mot vår behandling (t.ex. den behandling som baseras på våra berättigade intressen) eller att begära att få de uppgifter som du har lämnat till oss överförda till annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportering).

Om du anser att vi hanterar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt har du också rätt att lämna in ditt klagomål till Datainspektionen.

Överföring av personuppgifter
Vi överför inte uppgifter utanför EU eller europeiska ekonomiska samarbetet (EES).

Kontakta oss
Vårt mål är att alltid ge dig lättförståelig information om hur vi använder dina personuppgifter. Om du fortfarande har frågor om hur vi använder dina personuppgifter är du välkommen att kontakta vår kundservice.
E-post: kontakt@sorana.se
Arbetstider: måndag till fredag 09.00-16.00.